M03410503-DOC-Module-GOLDI050PM-50Wc-12V-10-2020-V1